Tag Archives: botanische grafitti

Stoepkrijt tijd

For English click here

De laatste tijd hebben een paar vrienden en familie me een zetje gegeven over deze botanische stoepkrijt die momenteel in Europa gaande is.

Ann van City Plot gaf me gisteravond een zetje, wat de laatste strohalm heeft bewezen – het is duidelijk tijd dat we beginnen met meedoen! Wil iemand meedoen met ons?

Hier zijn een paar dingen die we vandaag in de stad hebben gekrijt …

Overblijvende ossentong (Pentaglottis sempervirens) Green Alkanet

Er gaat niets boven een naamplaatje om mensen te helpen beseffen wat er onder hun neus groeit terwijl ze door de straten lopen.

Smalle weegree (Plantago lanceolata) Ribwort

Veel van ons kennen de waarde van de planten die de meeste mensen onkruid noemen. We zijn gepassioneerd door mensen die beseffen wat er kan worden gedaan met planten die om hen heen groeien en zorgen voor de planten die van nature groeien in vergeten ruimtes.

Grote weegbree (Plantago major) Plantain

Meestal willen we niet van trottoirs oogsten of foerageren, maar die stedelijke kruiden en groenten kunnen een bron zijn van gratis zaad, stekjes, startplanten en leerplanten.

Lindenboom (Tilia sp.) Lime tree

Hier is een Grote stinkende gouwe die ik vorige week uit een stoeptegelscheur trok en nu op mijn dak groeit voor een huismiddeltje en een leerplant. Het gele sap binnenin heeft verschillende toepassingen.

Stinkende gouwe (Chelidonium majus) Greater celandine

Als je niet zeker bent van de naam van de plant, stuur me dan een duidelijke foto via Whatsapp of e-mail van en ik stuur je de plantnaam. 06 275 969 30 urban.herbology.lynn@gmail.com

Ik zou ook graag je gelabelde planten zien en zal hier graag wat foto’s plaatsen, en op het Urban Herbology Facebook pagina.

Advertisement

Chalk and talk

Voor nederlands klik hier

Lately, a few friends and family have nudged me about this botanical street chalking that’s going on in Europe right now.

Ann from City Plot gave me a nudge last night which has proved the final straw –  it’s clearly time that we start to join in the fun!

Anyone in?

Here are a couple that we did today across town…

Green alkanet (Pentaglottis sempervirens)

Nothing like a name tag to help people realise what’s growing under their noses as they walk around the streets.

Smalle weegree (Plantago lanceolata) Ribwort

Many of us know the value of the plants which most people call weeds. We are passionate about people realising what can be done with plants growing around them and looking after the plants which naturally grow in forgotten spaces.

Grote weegree (Plantago major) Plantain

Mostly, we won’t want to harvest or forage from pavements but those urban herbs and veggies can be a source of free seed, cuttings, starter plants and teaching plants.

Lindenboom (Tilia sp.) Lime tree

Here’s a Greater celandine which I pulled from a pavement crack last week and now grows on my roof for a home remedy and teaching plant. The yellow sap inside has several uses.

Greater celandine (Chelidonium majus) Stinkende gouw

It you’re not sure of the name of the plant, feel free to send me a clear photo by What’s app or email and I’ll send you the plant name. 06 275 969 30 urban.herbology.lynn@gmail.com

I’d love to see your labelled plants too and will happily post some photos here, and on the Urban Herbology FaceBook page.